Väg 23537 sträcker sig från Bäcks lanthandel vid Romelandavägen (mellan Kungälv och Lilla Edet) till Dala, en liten husklunga som avslutar den tre kilometer långa grusvägens branta backar och tvära kurvor. Vi är mitt i natursköna Svartedalen.
Vår vägförening utgörs av 51 fastigheter, en kompott av skogsfastigheter och året-runt-boende.
Vilka vi är presenteras mer utförligt under länken OSS.

Årsmötet genomfört

Birgitta Bernhardsson omvald på två år. Utdebiteringen satt till 120 000 SEK. Medlemsavgiften betalass senast 31 maaj.


Till höger: Mycket god uppslutning på arbetsdagen!


2022-06-26

HEM
OSS
NU
DOK

Ansvarig: kajpeter@wallesten.se