Birgitta Bernhardsson Ordförande birgitta@dalagard.se 0303 228121
Silke Kallerdahl Kassör silke@kallerdahl.se  
Johan Frisell   mrfrisell@gmail.com  
Kenneth Ivarsson Ledamot kenneth.ivarsson72@gmail.com  
Jimmy Qvarnström Ledamot + hålgrupp jimmykvarnstrom@hotmail.com  
Stefan Lindström Suppl.    
Billy Karlsson Suppl.    
Mikael Andreasson Revisor   0303 228014
Mia Augustsson Revisorsuppl. maugust@spray.se 0303 228089
Evert Pettersson Revisorsuppl.    
       

HEM
OSS
NU
DOK

Styrelse och revisorer

Om du har synpunkter och önskemål om vägen, kontakta i första hand vår ordförande.